Forum Rolników i Agrobiznesu – musisz tam być!

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom? Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE – …

Szkolenie „Relokacja biznesu od A do Z”

Trwający konflikt zbrojny w Ukrainie skłania wielu przedsiębiorców do relokacji swojej działalności za granicę. Polska oferuje wiele korzyści zarówno nowo powstającym działalnościom jak i firmom, które istnieją na rynku od lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom województwo lubelskie wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Warszawie organizuje szkolenie pn.” Relokacja biznesu od A do Z”, które …

Szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” organizuje bezpłatne kursy z podstaw języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Wartość projektu – współfinansowanego z RPO WL na lata 2014-2020 – to blisko 2,5 mln zł. Dzisiaj członek zarządu Bartłomiej Bałaban odwiedził uczestników kursu. Projekt realizowany jest od 1 maja br. …

Nowa taryfa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

PWK Końskowola Sp. z o.o. w Końskowoli informuje, że Decyzją nr WA.RZT.70.2.2022/12 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 lipca 2022 rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskowola. Taryfa wchodzi w życie w dniu …

Ankiety dla mieszkańców dotyczącej diagnozy obszarów problemowych

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy o uzupełnienie ankiety dotyczącej diagnozy obszarów problemowych w związku z przygotowaniem Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Końskowola. Ankiety można składać w Urzędzie Gminy Końskowola lub przesyłać droga mailową na adres: ugkonskowola@post.pl Dziękujemy Ankietę można pobrać pod linkiem ===> ANKIETA

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” i „Mój prąd”

W dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 15:00 w budynku Ratusza w Końskowoli odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące programu, a także sposób funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjnego. Gmina Końskowola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o …

„Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’

Dzień dobry, W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. chcielibyśmy Państwa poinformować o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej …

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo Komunalnego Końskowola Sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Końskowola Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Końskowola, W ostatnim komunikacie zobowiązaliśmy się, do informowania Państwa o postępach prac zmierzających do osiągnięcia przez PWK Końskowola Sp. z o.o. pełnej zdolności operacyjnej. Od dnia 16.03.2022 roku, planujemy dystrybucję do Państwa wniosków o zawarcie umowy na dostawy wody i/lub odbiór ścieków. Wnioski …