Główna idea marki

2015-02-24

Główną ideą marki Końskowola jest pokazanie gminy jako wiodącego centrum polskiego szkółkarstwa – miejsca atrakcyjnego zarówno dla inwestorów jak i potencjalnych mieszkańców.

więcej

Misja i wizja marki

2015-02-24

Misją marki gminy Końskowola jest ukazanie gminy będącej wiodącym ośrodkiem szkółkarskim, o wysokim potencjale rozwojowym i miejsca przyjaznego do zamieszkiwania.
Warunki do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości, przyjazny klimat oraz tradycje w zakresie szkółkarstwa są znakomitymi podstawami kreowania marki gospodarczej gminy Końskowola.

więcej

Wyróżniki marki

2015-02-24

Gmina Końskowola budzi niezwykle pozytywne emocje i posiada trwałe skojarzenia wizerunkowe. Są one całkowicie zgodne z głównym potencjałem rozwojowym gminy – szkółkarstwem.

więcej

System wartości marki

2015-02-24

System wartości marki gospodarczej gminy Końskowola zawiera siedem powiązanych ze sobą elementów, tworzących całościowy, spójny system.

więcej

System identyfikacji wizualnej

2015-02-24

Inspiracją dla stworzenia znaku graficznego gminy Końskowoli był charakterystyczny wygląd gospodarstw szkółkarskich, obserwowanych z lotu ptaka. Jest on charakterystyczny dla gospodarstw szkółkarskich na całym świecie, a więc będzie przywoływał właściwe skojarzenia branżowe. Wersja obcojęzyczna stanowi podstawę identyfikacji wizualnej wszędzie tam, gdzie komunikat jest kierowany do odbiorcy zagranicznego.

więcej