Gminny Program Rewitalizacji

Drodzy Mieszkańcy Gminy Końskowola Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Końskowola Link do ankiety: https://forms.gle/qiYn51qoeQStTdn27 Termin uzupełniania ankiet: 1.04.2024. Ankieta jest anonimowa. Dane wskazane w sekcji „Informacje o osobie uzupełniającej” posłużą jedynie dokonaniu analizy statystycznej. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy umożliwiającym …

System Identyfikacji Wizualnej

Odpowiadając na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy dotyczące wyposażenia prywatnych nieruchomości w tablice z oznaczeniem punktów adresowych zgodnie ze standardem opracowanym przez gminę jako System Identyfikacji Wizualnej, informujemy Państwa, że wszyscy mieszkańcy zainteresowani montażem na swoich nieruchomościach tabliczek z numeracją posesji zgodnych z gminnym Systemem Informacji Wizualnej będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnie wzoru graficznego …

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA

ZARZĄDZENIE NR 522/O/2024 WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.(pobierz dokument) >>>

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta Końskowoli

W związku z podjętą uchwałą nr LXVII/397/2024 Rady Gminy Końskowola z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Końskowola, na terenie naszej gminy odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Końskowola. Wyrażenie woli mieszkańców …

Misje gospodarcze 2024

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego o udział w wyjazdach na misje gospodarcze, wydarzenia targowo – wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą w 2024 roku. Opis wyjazdu, termin naboru oraz wymagane dokumenty dostępne są pod linkiem: Kolejny planowany …

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola.

W dniu 5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Końskowola odbyła się inauguracyjna I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola. Sesję otworzył Wójt Gminy Końskowola – Pan Stanisław Gołębiowski, życząc radnym sukcesów i wielu pomysłów, które mogliby wdrażać z myślą o młodzieży z Gminy Końskowola. Młodzież otrzymała też od Zastępcy Wójta Gminy – Pana Mariusza Majkutewicza …

Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników. Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmienione rozporządzenie przewiduje: źródło: gov.pl

Rusza nabór do XVIII edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie

Rusza nabór do realizowanego od 2007 roku projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Obecnie 99 przedsiębiorstw z regionu posiada zastrzeżony znak towarowy Marka Lubelskie. Wśród nich są firmy z branży spożywczej, medycznej, usługowej, produkcyjno-mechanicznej, budowlanej, odzieżowej, branży IT oraz ogrodniczej. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2023 roku. Podstawowym warunkiem udziału w projekcie gospodarczym Marka Lubelskie jest prowadzenie działalności …