Gmina Końskowola realizuje projekt pn. „Opracowanie Gminnego٭ Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskowola”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Końskowola wszystkim zainteresowanym przekazuje do zapoznania się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Końskowola na lata 2017-2022. Uwagi w zakresie treści Programu można zgłaszać pisemnie lub ustnie do Urzędu Gminy
Lokalny Program Rewitalizacji Końskowola – pobierz

 

 

Załączniki do pobrania:
Zaproszenie na I konsultacje społeczne 05 kwietnia 2017
Zaproszenie na II konsultacje społeczne 18 kwietnia 2017
Zaproszenie na III konsultacje społeczne 28 kwietnia 2017
Zaproszenie na konferencję podsumowującą 25 maja 2017
Ankieta
Fiszka projektowa
Wyznaczenie obszarów zdegradowanych