Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta Końskowoli

W związku z podjętą uchwałą nr LXVII/397/2024 Rady Gminy Końskowola z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Końskowola, na terenie naszej gminy odbędą się konsultacje z mieszkańcami.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Końskowola.

Wyrażenie woli mieszkańców nastąpi poprzez odpowiedź na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Końskowola statusu miasta?”.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 15 lutego 2024 roku do 15 marca 2024 roku.

W tych dniach każdy z mieszkańców Gminy Końskowola może oddać swój głos.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez udostępnienie kart do głosowania mieszkańcom:
–  w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola;
– podczas zebrań wiejskich (harmonogram poniżej)
–  za pośrednictwem pełnomocników ds. głosowania.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Końskowola
Stanisław Gołębiowski

Zarządzenie 514.O.2024

Harmonogram zebrań wiejskich