Charakterystyka projektu

„Budowa i wdrożenie marki gospodarczej Gminy Końskowoli” to tytuł projektu, który zakłada opracowanie marki gospodarczej Końskowola oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.

Projekt realizowany do 15 maja 2015 r. obejmuje szereg działań, w tym m.in.: opracowanie strategii marki gospodarczej gminy Końskowola, przygotowanie informacyjnego portalu gospodarczego, opracowanie wielojęzycznego filmu promującego walory gospodarcze gminy, emisję internetowo-radiowej kampanii promocyjnej i artykułów sponsorowanych oraz przygotowanie i wysyłkę prezentacji do stu kluczowych inwestorów zagranicznych.
Działania w ramach projektu skierowane będą nie tylko do przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, ale także do mieszkańców gminy, którzy wybierając lokalne produkty wspierają naszą gospodarkę i stymulują jej rozwój.

Wartość działań realizowanych w ramach projektu to 234 899,97 PLN, z czego 181 415,59 PLN pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Cele projektu

Promocja gminy służy jednocześnie realizacji wielu celów, dla różnych grup docelowych m.in. zwiększeniu ilości inwestycji, pobudzeniu ruchu turystycznego, ożywieniu poczucia tożsamości lokalnej czy poprawie jakości życia mieszkańców gminy.

Nadrzędnym celem projektu „Budowa i wdrożenie marki gospodarczej Gminy Końskowoli” jest jednak umocnienie wizerunku gminy jako zagłębia różanego i szkółkarskiego, wyróżniającego się wysoką jakością oferowanych produktów, o czym świadczy ich eksport na rynki zagraniczne.
Stworzenie silnego, niepowtarzalnego i atrakcyjnego wizerunku gminy zapewni jej przewagę i wpłynie na budowę zaufania i wiarygodności gminy, co z kolei zapewni wsparcie dla jej rozwoju gospodarczego.

Zestaw dokumentów związanych z realizacją projektu

Końskowola – Strategia Marki Gospodarczej Gminy Końskowola

Końskowola – Księga Znaku 2014

Końskowola – System Identyfikacji Wizualnej