Główna idea marki

Główną ideą marki Końskowola jest pokazanie gminy jako wiodącego centrum polskiego szkółkarstwa – miejsca atrakcyjnego zarówno dla inwestorów jak i potencjalnych mieszkańców.
więcej

Misja i wizja marki

Misją marki gminy Końskowola jest ukazanie gminy będącej wiodącym ośrodkiem szkółkarskim, o wysokim potencjale rozwojowym i miejsca przyjaznego do zamieszkiwania.
Warunki do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości, przyjazny klimat oraz tradycje w zakresie szkółkarstwa są znakomitymi podstawami kreowania marki gospodarczej gminy Końskowola.
więcej

Wyróżniki marki

Gmina Końskowola budzi niezwykle pozytywne emocje i posiada trwałe skojarzenia wizerunkowe. Są one całkowicie zgodne z głównym potencjałem rozwojowym gminy – szkółkarstwem.
więcej

System wartości marki

System wartości marki gospodarczej gminy Końskowola zawiera siedem powiązanych ze sobą elementów, tworzących całościowy, spójny system.
więcej

System identyfikacji wizualnej

Inspiracją dla stworzenia znaku graficznego gminy Końskowoli był charakterystyczny wygląd gospodarstw szkółkarskich, obserwowanych z lotu ptaka. Jest on charakterystyczny dla gospodarstw szkółkarskich na całym świecie, a więc będzie przywoływał właściwe skojarzenia branżowe. Wersja obcojęzyczna stanowi podstawę identyfikacji wizualnej wszędzie tam, gdzie komunikat jest kierowany do odbiorcy zagranicznego.
więcej