Atuty i potencjał gospodarczy gminy

Gmina Końskowola posiada szereg cech wyróżniających ją na tle innych podmiotów, świadczących o jej atrakcyjności zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, turystów jak i mieszkańców. Dostępność komunikacyjna stwarza duże szanse na przyciąganie inwestorów i pobudzenie lokalnego rynku pracy. Dodatkowo potencjał ten wzmacniają zasoby lokalnego rynku pracy, niewielka odległość od Lublina i Puław (wysoka chłonność rynku) oraz pozytywne nastawienie władz i mieszkańców.

Do głównych atutów gminy, świadczących o jej potencjale rozwojowym należą: lokalizacja, dostępność komunikacyjna, infrastruktura gospodarcza, atrakcyjne zachęty inwestycyjne, duża chłonność rynku, rozwinięta przedsiębiorczość, infrastruktura społeczna, potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy, możliwości związane z odnawialnymi źródłami energii oraz bardzo dobrze rozwinięte szkółkarstwo.

Lokalizacja geograficzna

Gmina Końskowola może się poszczycić doskonałą lokalizacją. Leży na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy powiatu i w niewielkiej odległości od metropolitalnego Lublina.
więcej

Dostępność komunikacyjna

Dostępność komunikacyjna gminy jest jej bardzo dużym atutem – stwarza dobre warunki rozwoju gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Gmina Końskowola, obok gminy Piaski i miasta Lublin będzie jedyną gminą w województwie lubelskim leżącą na połączeniu dwóch dróg ekspresowych – S12 i S17. Fakt położenia na „styku” dwóch dróg ekspresowych, biegnących w odmiennych kierunkach, stanowi istotną przewagę konkurencyjną gminy.
więcej

Infrastruktura gospodarcza

Wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej wyróżnia gminę Końskowola na tle innych gmin Lubelszczyzny. Jest to efekt systematycznych działań realizowanych przez gminę, mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców gminy, a także zwiększenie atrakcyjności terenu zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i turystycznym.
więcej

Zachęty inwestycyjne

Gmina Końskowola prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych inwestorów poprzez system zachęt i ulg podatkowych. Proinwestycyjna polityka władz gminy staje się bodźcem dla przedsiębiorców, którzy coraz chętniej inwestują na terenie gminy.

Oferowane ulgi i zwolnienia mają dwojaki charakter:
więcej

Chłonność rynku

Ze względu na bliskość stolicy powiatu i stolicy województwa, gmina charakteryzuje się dużą chłonnością rynku. Dzięki dobremu systemowi komunikacji, w tym transportowi publicznemu, charakteryzuje się dużą dostępnością. A zatem do gminy są w stanie dotrzeć klienci z innych miejscowości i miast, którzy będą poszukiwać dóbr specjalistycznych, ale także klienci przypadkowi.
więcej

Przedsiębiorczość

Systematyczny wzrost ilości podmiotów gospodarczych świadczy o rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy Końskowola. Podmioty te są w stanie utrzymać się na rynku i nie ma konieczności ich zamykania.
więcej

Infrastruktura społeczna

Gmina podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu poprawę warunków życia oraz stworzenie korzystnego środowiska do funkcjonowania i rozwoju społecznego mieszkańców w każdym wieku. Dlatego inwestuje m.in. w infrastrukturę społeczną.
więcej

Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy

Środowisko naturalne i walory przyrodnicze sprawiają, że teren gminy Końskowola jest szczególnie atrakcyjny dla inwestycji rekreacyjnych oraz do wypoczynku dla mieszkańców powiatu puławskiego, w szczególności jako „zaplecze” dla miasta Puławy.
więcej

Odnawialne źródła energii

Końskowola posiada wysoki potencjał we wszystkich obszarach OZE, co jest bardzo rzadko spotykaną sytuacją i daje duże możliwości do działania w tym zakresie.
więcej

Szkółkarstwo

Gmina Końskowola jest ważnym ogólnopolskim centrum produkcji ogrodniczej. Na jej terenie znajduje się wiele gospodarstw specjalizujących się w produkcji owocowo-warzywniczej i szkółkarskiej.
więcej