Rusza nabór do XVIII edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie

Rusza nabór do realizowanego od 2007 roku projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Obecnie 99 przedsiębiorstw z regionu posiada zastrzeżony znak towarowy Marka Lubelskie. Wśród nich są firmy z branży spożywczej, medycznej, usługowej, produkcyjno-mechanicznej, budowlanej, odzieżowej, branży IT oraz ogrodniczej. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2023 roku.

Podstawowym warunkiem udziału w projekcie gospodarczym Marka Lubelskie jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do projektu jest bezpłatne.

Organizatorem i wyłącznym właścicielem praw majątkowych do zastrzeżonego znaku towarowego Marka Lubelskie jest Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie.

Zachęcam przedsiębiorców do udziału w projekcie gospodarczym Marka Lubelskie. Otrzymanie certyfikatu jest równoznaczne z dołączeniem do grona firm, których produkty i usługi są wizytówką województwa lubelskiego w kraju i za granicą przekonuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W 2023 roku do grona Laureatów projektu gospodarczego Marka Lubelskie dołączyli:

 1. BiGrim Grzegorz Maryniowski
 2. Rigiel Sylwia Wnuk (marka Chełmska Palarnia Kawy Light Roast)
 3. PINUM Rafał Pikul (marka DEERHORN)
 4. Darex Producent Koszul Sp. z.o.o. Sp. K.
 5. GNIECKI s.c.
 6. GREEN SORT Sp. z o.o.
 7. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
 8. RST Roztocze Sp. z o.o.
 9. Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła
 10. Agnieszka Sienkiewicz Winnica Sienkiewicz.

Celem projektu gospodarczego Marka Lubelskie jest promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego. Projekt pomaga budować lokalny patriotyzm, wspierać działania proinwestycyjne, proeksportowe oraz rozwój gospodarczy regionu, podnosić konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw, promując regionalne produkty i usługi. Marka Lubelskie wykorzystuje marketingowy efekt miejsca pochodzenia (ang. place of origin effect) polegający na oddziaływaniu miejsca pochodzenia danego produktu/usługi na dokonywanie wyboru przez konsumentów.

Udział przedsiębiorstwa w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia rejestracyjnego wraz z załączonym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego należy składać:

 • osobiście w punkcie kancelaryjnym (p. 072) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4, w godz. 7:30-15:30 lub
 • za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub
 • elektronicznie na adres: marka@lubelskie.pl – Wniosek wraz z załącznikami opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z udziału w projekcie gospodarczym Marka Lubelskie:

 1. Uzyskanie certyfikatu Marka Lubelskie,
 2. Prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym Marka Lubelskie,
 3. Prawo do umieszczania znaku towarowego Marka Lubelskie na produktach/usługach, siedzibie firmy, materiałach promocji przedsiębiorstwa i w mediach.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2023 roku.

do-pobraniaDO POBRANIA

źródło: lubelskie.pl