I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola.

W dniu 5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Końskowola odbyła się inauguracyjna I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola. Sesję otworzył Wójt Gminy Końskowola – Pan Stanisław Gołębiowski, życząc radnym sukcesów i wielu pomysłów, które mogliby wdrażać z myślą o młodzieży z Gminy Końskowola. Młodzież otrzymała też od Zastępcy Wójta Gminy – Pana Mariusza Majkutewicza podane w przystępny sposób najpotrzebniejsze informacje i wskazówki, dotyczące roli jaką może pełnić młodzieżowa raga gminy. Radni otrzymali też pamiątkowe przypinki z herbem Końskowoli.
Skład wybranego w głosowaniach prezydium rady przedstawia się następująco:
Przewodniczący – Michał Baranowski ze Szkoły Podstawowej w Końskowoli
Wiceprzewodnicząca – Julia Lisowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Pożogu
Sekretarz – Malwina Łucjanek z Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Pożogu
Skarbnik – Amelia Łuczywek ze Szkoły Podstawowej w Chrząchowie

Młodzieżowi Radni powołali też komisje rady:
Komisje Rewizyjną – przewodnicząca Julia Lisowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Starym Pożogu
Komisję Edukacji i Współpracy z Samorządami Uczniowskimi przewodnicząca Amelia Łucjanek – ze Szkoły Podstawowej w Chrząchowie
Komisję Promocji i Mediów przewodnicząca – Alicja Dzięgiel ze Szkoły Podstawowej w Końskowoli
Komisję Opiniowania Projektów Uchwał Rady Gminy przewodnicząca Karolina Lackowska ze Szkoły Podstawowej w Końskowoli

Jedną z pierwszych uchwał Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola podjętych na I sesji była również uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla starań Gminy Końskowola o nadanie praw miejskich dla miejscowości Końskowola. Po debacie przeprowadzonej na ten temat młodzieżowi radni podjęli ją jednogłośnie.

Pełny Skład Młodzieżowej Rady Gminy Końskowola:
Ajtel Gabriela – (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Baranowski Michał – Przewodniczący Rady (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Ciotucha Nikola (Szkoła Podstawowa w Chrząchowie)
Dzięgiel Alicja (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Lackowska Kinga (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Lisowska Julia – Wiceprzewodnicząca Rady (Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu)
Łucjanek Malwina – Sekretarz Rady (Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu)
Łuczywek Amelia – Skarbnik Rady (Szkoła Podstawowa w Chrząchowie)
Siwiec Karolina (Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu)
Socha Weronika (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Soleniec Anita (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Suszek Aleksandra (Szkoła Podstawowa w Chrząchowie)
Sykut Emilia (Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu)
Usarek Julia (Szkoła Podstawowa w Końskowoli)
Zadura Dominika (Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu)

Radnym życzymy wielu ciekawych pomysłów i satysfakcji z pełnionej funkcji.