Wsparcie rolników – nowe decyzje Rady Ministrów

Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników.

budynek KPRM

Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmienione rozporządzenie przewiduje:

  • wydłużenie do 30 czerwca 2024 r. terminu udzielania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych,
  • uruchomienie pomocy dla producentów kukurydzy, gdzie stawka pomocy będzie zróżnicowana i w zależności od województwa wyniesie od 500 do 1000 zł na 1 ha (pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w nowelizowanych przepisach)
  • uruchomienie pomocy w formie dofinansowania w kwocie 5 tys. zł do zakupu  czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012.

źródło: gov.pl