Ogłoszenie – susza

Urząd Gminy Końskowola uprzejmie informuje producentów rolnych, że w związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych o możliwości składania oświadczeń w sprawie szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Końskowola Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy  Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a (pok. 24). Termin składania oświadczeń do 19 lipca 2019 r. …

Nieodpłatna pomoc prawna

Już czwarty rok na terenie Powiatu Puławskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w ramach której profesjonaliści, tj. adwokaci i radcowie prawni, świadczą nieodpłatną pomoc prawną. Główną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01.01.2019r. jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest …

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które …

Dożynki Powiatowe Kurów 2019

W związku z organizacją „Dożynek Powiatowych Kurów 2019”, zaplanowanych 25 sierpnia, przedstawiamy regulaminy konkursów dożynkowych – wieńców, stoisk, chleba, twórczości ludowej, sołtysów, plastycznego – wraz z drukami zgłoszeniowymi i klauzulami RODO. Dokumenty można pobrać poniżej. Konkurs stoisk – regulamin, karta zgłoszeniowa i klauzula RODO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [47.50 KB] Konkurs twórczości ludowej – regulamin, …

Konkurs fotograficzny „Lubelskie. Smakuj życie”

Rusza ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie”. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści zajmujący się fotografią artystyczną i reportażową, jak i osoby fotografujące amatorsko. Zdjęcia można wysyłać do końca października. Zachęcamy do pokazania regionu lubelskiego w dwóch kategoriach konkursowych: fotografii artystycznej i reportażowej. W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu wzięło udział ponad 400 …

Konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”.

W imieniu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, która odbędzie się już 10 czerwca o godz. 10.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w sali S1 (parter). Podczas konferencji zostaną m. in. omówione założenia ustawy Polska Strefa Inwestycji. Powyższa ustawa zmienia zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych i …

Raport o stanie gminy Końskowola w roku 2018.

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w której znowelizowane zostały m.in. przepisy Ustawy o samorządzie gminnym. Została ona uregulowana w nowym przepisie Ustawy o samorządzie gminnym–art. 28aaust. 1.Wspólnota mieszkańców …

Szkolenie: wsparcie na rozwój firmy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza w dniu 5 czerwca 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz biznesplanu na rozwój działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorców z obszaru następujących gmin: …

Więcej dotacji na przedsiębiorczość

Walne Zebranie Członków (WZC) Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, które odbyło się 14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, dotyczyło przede wszystkim przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności organizacji za 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania przedstawione przez prezesa. Przyjęty został także …