Konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”.

W imieniu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”, która odbędzie się już 10 czerwca o godz. 10.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w sali S1 (parter). Podczas konferencji zostaną m. in. omówione założenia ustawy Polska Strefa Inwestycji. Powyższa ustawa zmienia zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych i …

Raport o stanie gminy Końskowola w roku 2018.

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w której znowelizowane zostały m.in. przepisy Ustawy o samorządzie gminnym. Została ona uregulowana w nowym przepisie Ustawy o samorządzie gminnym–art. 28aaust. 1.Wspólnota mieszkańców …

Szkolenie: wsparcie na rozwój firmy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza w dniu 5 czerwca 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej oraz biznesplanu na rozwój działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorców z obszaru następujących gmin: …

Więcej dotacji na przedsiębiorczość

Walne Zebranie Członków (WZC) Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, które odbyło się 14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, dotyczyło przede wszystkim przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności organizacji za 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania przedstawione przez prezesa. Przyjęty został także …

Konferencja Sektor owoców jagodowych (miękkich) w województwie lubelskim

Zapraszamy do udziału w konferencji Sektor owoców jagodowych  (miękkich) w województwie lubelskim Termin: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 w Lublinie, Sala S1 (parter). Organizatorzy zapewniają tłumaczenie podczas konferencji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Program wydarzenia: 10:00 – 10:30   Rejestracja, kawa powitalna 10:30 – 11:00    Powitanie Sebastian Trojak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Solis, Wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Martijn Homan, Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce 11:00 – 11:20     …

Aktualna sytuacja w szkółkach drzewek owocowych

Polskie szkółkarstwo podobnie jak polskie sadownictwo aktualnie zmaga się z wieloma problemami: brakiem rąk do pracy, brakiem wykwalifikowanych pracowników, brakiem możliwości nawadniania, oraz z brakiem większych areałów świeżej ziemi niewykorzystywanej wcześniej szkółkarsko. W najbliższych latach tylko te szkółki, które potrafią pokonać te problemy i produkują ładne, wysokiej jakości drzewka mają szansę na rozwój ! Zaznaczył …

Nabór wniosków – podjęcie działalności gospodarczej (start-up)

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych …

Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 29,3 mld euro w 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) – Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,5% r/r do 29,3 mld euro, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). „W 2018 r. odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej gospodarki i pozostaje ważnym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Wartość …

Unieważnienie zapytania ofertowego na Prowadzenie Punktu Porad i Konsultacji

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone było wadą w zakresie wymaganych załączników. Wskazany w punkcie XIX ZAŁĄCZNIKI zapytania „Załącznik nr 5 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania” nie został wymieniony w punkcie II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY …