Pożyczki z niskim oprocentowaniem dla przedsiębiorców z Lubelszczyzny

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju (LRFR) rozpoczyna nową akcję pożyczkową, która skierowana jest do przedsiębiorców w regionie lubelskim. Pożyczki będą oprocentowane preferencyjnie, od 1,24% w skali roku, na zasadach pomocy de minimis. LRFR przeznaczy na ten cel kwotę szacowaną na 35 mln zł. Dzisiaj w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Jarosława Stawiarskiego zapowiadająca tę formę pomocy.

Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Rafałem Langiewiczem. W ramach pomocy de minimis przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki w oddziałach LRFR oraz online już od najbliższego piątku, tj. 21 lipca. Te warunki cenowe zostaną utrzymane przez dwa tygodnie, czyli do 6 sierpnia.

Ocena pożyczkowa opiera się o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską i jest to analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Najważniejszym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność. Wnioski będą przyjmowane od 21 lipca do 6 sierpnia – zapowiedział prezes Rafał Langiewicz.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro.

– Zależy nam na tym, aby wspierać rozwój firm na Lubelszczyźnie. Chcemy dać naszym przedsiębiorstwom możliwość zmniejszenia kosztów prowadzonych inwestycji i utrzymania bieżącej płynności finansowej mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dzięki aneksowi podpisanemu z Województwem Lubelskim w czerwcu br. Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju będzie wdrażać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie z wcześniej przekazanymi finansami z RPO 2007-2013 jest to 468 mln zł. Pieniądze te w formie pożyczek trafią do przedsiębiorców z regionu. Obecnie są to cztery rodzaje instrumentów finansowych, czyli pożyczki inwestycyjne, hipoteczne, obrotowe i konsolidacyjne.

Przez niespełna półtora roku działalności LRFR zaangażował środki o wartości ponad 67 mln zł. Trafiły one do przedsiębiorców działających na obszarze województwa lubelskiego, właścicieli mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zainteresowanie tą formą wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jest duże. Łącznie do LRFR wpłynęło 315 wniosków na łączną kwotę blisko 170 mln zł.


Siedziba Spółki mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2. Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego: w Chełmie (ul. Mickiewicza 37), Zamościu (ul. Partyzantów 94) i Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14). Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.lrfr-lubelskie.pl