Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju dostanie środki unijne na wsparcie firm z regionu

Kwotą blisko pół miliarda złotych będzie dysponował Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju (LRFR). Pieniądze w formie preferencyjnych pożyczek trafią do lubelskich przedsiębiorców. Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a LRFR, na mocy której Fundusz będzie wdrażać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowę parafowali marszałek Jarosław Stawiarski oraz Prezes Spółki LRFR Sp. z o.o. Rafał Langiewicz.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju to instytucja, która została powołana z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia lub zakład produkcyjny znajduje się na obszarze województwa lubelskiego. Kluczowym zadaniem LRFR jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie różnych zwrotnych instrumentów finansowych. Na obecnym etapie są to pożyczki.

W sytuacji, kiedy pojawiają się trudności w pozyskaniu kredytu, alternatywa w postaci oferty wyspecjalizowanej jednostki podległej Samorządowi Województwa wydaje się bardzo atrakcyjna. W ciągu kilku lat pół miliarda złotych będzie krążyło wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Nikt nie będzie mógł z nami konkurować, bo ta oferta pożyczek będzie najtańsza i najbardziej korzystna powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

Pierwsze środki na działalność LRFR Województwo Lubelskie przekazało na podstawie umowy z 3 listopada 2021 roku. Fundusze pochodziły ze strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Teraz budżet Funduszu zostanie powiększony o pieniądze z RPO na lata 2014-2020. Łącznie wartość umowy przekroczy 468 mln zł.

Pierwszą umowę pożyczki zawarto 15 lutego 2022 roku. Przez niespełna półtora roku działalności LRFR zaangażował środki o wartości ponad 67 mln zł. Trafiły one do 130 przedsiębiorców działających na obszarze województwa lubelskiego. Zainteresowanie tą formą wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jest duże. Łącznie do LRFR wpłynęło 315 wniosków na łączną kwotę blisko 170 mln zł.

Chcemy rozwijać przedsiębiorstwa, stwarzać im dodatkowe szanse i zbudować regionalny system finansowy, który po zakończeniu perspektyw programów funduszowych będzie wartością dodaną dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Przez 14 miesięcy działalności LRFR wpłynęły do nas wnioski na sumę przekraczającą wartość, która była kierowana z pierwszej perspektywy funduszy europejskich. To pokazuje, jak duża jest potrzeba na rynku, żeby pozyskać kapitał na dobre pomysły, niekoniecznie na warunkach typowo bankowych dodał Rafał Langiewicz, Prezes Spółki LRFR.

O pożyczki wnioskują zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i właściciele małych i średnich firm z bardzo różnych branż: od usług medycznych, ubezpieczeniowych, budowlanych, księgowych, informatycznych, konsultingowych, drzewnych, po producentów borówki amerykańskiej, domów z bali i części samochodowych.

Siedziba Spółki mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2. Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie województwa lubelskiego: w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. Więcej na stronie internetowej: www.lrfr-lubelskie.pl.

źródło: lubelskie.pl