Zastępcza Komunikacja Autobusowa PKP

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe informuje o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Lublin – Dęblin. 11 czerwca 2017 roku na tym odcinku rozpoczną się prace modernizacyjne linii kolejowej nr 7. Przejazdy autobusami oznaczonymi logiem Polregio będą odbywały się na podstawie biletów kolejowych. <Pobierz rozkład jazdy>    

Zaproszenie na konferencję podsumowującą

Wójt Gminy Końskowola zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na konferencję podsumowującą, które odbędzie się 25.05.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli. Zaproszenie (pobierz)

Przymrozki wiosenne – oświadczenia poszkodowanych rolników

W związku z wystąpieniem w kwietniu 2017 r. na terenie Gminy Końskowola niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych Wójt Gminy Końskowola ogłasza nabór oświadczeń poszkodowanych rolników. Oświadczenia będą przyjmowane do 19 maja 2017r. w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22. Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Końskowola pok. 22, u sołtysów oraz na stronie …

Lokalny Program Rewitalizacji Końskowola

Gmina Końskowola wszystkim zainteresowanym przekazuje do zapoznania się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Końskowola na lata 2017-2022. Uwagi w zakresie treści Programu można zgłaszać pisemnie lub ustnie do Urzędu Gminy. Lokalny Program Rewitalizacji Końskowola – pobierz

Nabór wniosków do działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania na poziomie 260 mln złotych. W ramach działania dofinansowane będą projekty dotyczące budowania sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert. Produkty …

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Końskowola realizuje projekt pn. „Opracowanie Gminnego٭ Programu Rewitalizacji dla Gminy Końskowola”, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu dotacji na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do …

LGD zaprasza na spotkanie dot. sieciowania i współpracy

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie pn. „Sieciowanie organizacji pozarządowych na rzecz wymiany doświadczeń, współpracy i realizacji lokalnych inicjatyw społecznych”, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie przy ul. Kilińskiego 2. Jego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Spotkanie jest adresowane do organizacji pozarządowych, twórców oraz producentów produktów …

II Gala Radia Puławy 24 „Przyjaźni Mediom”

Miło nam poinformować Państwa, że Wójt Gminy Końskowola Pan Stanisław Gołębiowski został nominowany do wyróżnienia „Przyjaźni Mediom” w kategorii  – przyjazny urzędnik.  Uroczysta II Gala „Przyjaźni Mediom” organizowana przez Radio Puławy odbyła się w środę 22 lutego w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Kapituła Gali złożona z przedstawicieli środowiska dziennikarskiego przyznawała nagrody w kategoriach: postawa …

Nabór wniosków do projektu EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na …