Badanie sadów

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie  sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz …

Od 6 do 20 listopada rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

W terminie 6 – 20 listopada 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk …

„Zapobiegajmy Pożarom” – konkurs plastyczny

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.   Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, …

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych …

Szkółkarski Show Room

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkółkarskim Show Room, organizowanym przez 6 szkółek zrzeszonych w Związku Szkółarzy Polskich, który odbędzie się 16-18 listopada 2017 r. w Gospodarstwie Szkółkarskim CIEPŁUCHA. Jest to trzecia edycja zapoczątkowanej przez Jana Ciepłuchę przedsezonowej wystawy, która spotkała się z szerokim odzewem i uznaniem branży ogrodniczej. Show Room jest wystawą o charakterze B2B. Skierowany jest do wszystkich hurtowych odbiorców roślin. Jego powierzchnia …

Ruszył konkurs Eko Odkrywcy 5

Opracuj autorski projekt badawczy. Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych. Kto może wziąć udział w konkursie? Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce. Co powinno znaleźć się w opisie …

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2018 rok

W sprawie Konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola dotyczącego: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2018 rok; Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. …

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie” Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do …