Nowa taryfa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

PWK Końskowola Sp. z o.o. w Końskowoli informuje, że Decyzją nr WA.RZT.70.2.2022/12 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 lipca 2022 rok na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Końskowola. Taryfa wchodzi w życie w dniu …

Ankiety dla mieszkańców dotyczącej diagnozy obszarów problemowych

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy o uzupełnienie ankiety dotyczącej diagnozy obszarów problemowych w związku z przygotowaniem Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Końskowola. Ankiety można składać w Urzędzie Gminy Końskowola lub przesyłać droga mailową na adres: ugkonskowola@post.pl Dziękujemy Ankietę można pobrać pod linkiem ===> ANKIETA

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze” i „Mój prąd”

W dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 15:00 w budynku Ratusza w Końskowoli odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy, dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące programu, a także sposób funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjnego. Gmina Końskowola podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o …

„Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’

Dzień dobry, W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. chcielibyśmy Państwa poinformować o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej …

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo Komunalnego Końskowola Sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Końskowola Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Końskowola, W ostatnim komunikacie zobowiązaliśmy się, do informowania Państwa o postępach prac zmierzających do osiągnięcia przez PWK Końskowola Sp. z o.o. pełnej zdolności operacyjnej. Od dnia 16.03.2022 roku, planujemy dystrybucję do Państwa wniosków o zawarcie umowy na dostawy wody i/lub odbiór ścieków. Wnioski …

Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 …

Komunikat Wójta Gminy Końskowola

W związku z inwazją rosyjską na suwerenną i niezależną  Ukrainę wyrażamy swoją  solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zapewniając ich o naszym pełnym wsparciu  oraz gotowości do pomocy humanitarnej. Proszę naszych mieszkańców o przekazywanie środków medycznych: punkt przyjęć: Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93, tel. 798128425, godziny przyjęć –  w każdy dzień tygodnia 7.30 – …

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Zapraszamy na szkolenia on-line dotyczące zasad aplikowania w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, podczas których:   dowiesz się, jakie wymogi musi spełnić twoja firma, aby starać się o dotacje,   dowiesz się, jakie dokumenty powinieneś skompletować,   poznasz wydatki, które mogą zostać sfinansowane w ramach dotacji,   omówione zostaną kryteria wyboru projektów, …