Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy

Środowisko naturalne i walory przyrodnicze sprawiają, że teren gminy Końskowola jest szczególnie atrakcyjny dla inwestycji rekreacyjnych oraz do wypoczynku dla mieszkańców powiatu puławskiego, w szczególności jako „zaplecze” dla miasta Puławy.

Gmina znajduje się w obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, który w całości położony jest na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Odznacza się unikalnymi na skalę europejską walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz najdłuższymi w Europie wąwozami lessowymi, co czyni teren gminy dobrym miejscem do uprawiania czynnego wypoczynku oraz do rozwoju agroturystyki.

W gminie możliwy jest aktywny wypoczynek, zarówno dzięki szlakom pieszym, jak i rowerowym, a także szlakowi wodnemu, przeznaczonemu do spływów kajakowych.
Planowane inwestycje: zalew w Witowicach, park sensoryczny w Brzezinkach czy termy „Geotermia Pulki” mają realną szansę zwiększyć atrakcyjność Końskowoli w tym obszarze i przełożyć się na wzrost gospodarczy. Nie bez znaczenia będzie również rozwój bazy agroturystycznej i gastronomicznej.