Uwaga przedsiębiorcy, upływa ważny termin!

5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji z zakresu gospodarowania odpadami!

Do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zobowiązani są:

  • prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów /art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) oraz art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)/,
  • posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów /art. 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) oraz art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)/.

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów podmioty posiadające stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami muszą złożyć wniosek o zmianę uzyskanej decyzji do właściwego organu w terminie do 5 marca 2020 r.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że posiadane pozwolenie zintegrowane wygaśnie w zakresie gospodarowania odpadami, a pozostałe decyzje (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie bądź przetwarzanie odpadów wygasną z mocy przepisów w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

źródło: lubelskie.pl