Spotkanie wojewody lubelskiego z pracownikami LODR w Końskowoli

lodr_konskowola_logo18 listopada br., na zaproszenie dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego Sławomira Plisa przybył wojewoda lubelski prof.Przemysław Czarnek. Spotkanie w dużej mierze dotyczyło dalszych losów majątków należących do instytucji. Wojewoda zapewniał, że monitoruje sytuację LODR i, że nie dopuści do bezprawnego zajęcia majątku instytucji.

Pod koniec czerwca poprzedni dyrektor LODR Antoni Skrabucha zrzekł się praw do wieczystego użytkowania gruntów LODR w Grabanowie i Sitnie wraz z prawem własności do znajdujących się tam budynków na rzecz Województwa Lubelskiego. Na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego majątek został przekazany do Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.

W sierpniu zawarte zostały umowy użyczenia na część budynków znajdujących się w Końskowoli, Grabanowie oraz Sitnie. Ich termin upłynął 18 listopada 2016 roku. W piśmie z 25 października Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wystąpił do Zarządu Województwa Lubelskiego z wnioskiem o przedłużenie okresu trwania wskazanych umów użyczenia do końca roku 2023.

18 listopada LODR otrzymał umowy użyczenia z terminem obowiązywania do 31.12.2016 roku. Termin ten budzi niepewność co do przyszłości funkcjonowania ośrodka, i nie pozwala na planowanie działań statutowych na rok 2017.

źródłó: www.wodr.konskowola.pl/