Rolnik Lubelszczyzny

Rusza ósma edycja konkursu „Rolnik Lubelszczyzny” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych agrogospodarzy, którzy w Lubelskiem mieszkają i prowadzą działalność. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Kogo poszukujemy? Hodowców zwierząt, a także plantatorów, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

  • produkcja zwierzęca,
  • produkcja roślinna,
  • ogrodnictwo;
  • sadownictwo.

Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w regulaminie konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów oraz branżowych ekspertów. Jej członkowie będą też wizytować zgłoszone gospodarstwa, które przeszły weryfikację formalną. Laureatów tytułu poznamy 5 października br. podczas uroczystej gali w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Będą tu na nich czekać statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować i przesyłać zgłoszenia różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2019”.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela p. Jakub Paszkiewicz, pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel. (81) 44 16 532.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

do-pobraniaDO POBRANIA

Źródło: www.lubelskie.pl