Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków

agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Modernizacja Gospodarstw Wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Głównym celem PROW na lata 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Wsparcie otrzymać można na inwestycje związane z:

– rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
– rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
– rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
– racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji uzyskać można dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 380 084.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html