Małe granty – szkolenia w/s przygotowania wniosku

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gminy Końskowola na szkolenie w sprawie przygotowania wniosków na małe granty.

Szkolenie w gminie Końskowola odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 r w godzinach 9:00 – 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Lubelskiej 93. Szkolenia adresowane są do mieszkańców, a w szczególności do organizacji pozarządowych, kościołów, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych). Program spotkań w każdej gminie jest taki sam. Zainteresowani mogą wybrać dowolny termin.

Pomoc finansową w postaci grantów w wysokości od 5.000 zł do 15.000 zł będzie można otrzymać na projekty, które będą dotyczyć inicjatyw wspierających lokalną aktywizację i integrację społeczną, włączenie społeczne grup zmarginalizowanych (w tym seniorów) oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i kulturowego). Poziom wsparcie może wynosić nawet do 97%.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe np. na wydawnictwa, obiekty małej architektury, zajęcia warsztatowe, instrumenty muzyczne i stroje dla zespołów lokalnych, imprezy kulturalne itp.

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane szkoleniem o zgłaszanie się (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) do Biura LGD najpóźniej 2 dni robocze przed wybranym terminem szkolenia. Prosimy o podanie wybranego terminu i miejsca szkolenia, imienia i nazwiska oraz telefon kontaktowy uczestnika.

Do pobrania: