Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo Komunalnego Końskowola Sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Końskowola Sp. z o.o.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Końskowola,
W ostatnim komunikacie zobowiązaliśmy się, do informowania Państwa o postępach prac zmierzających do osiągnięcia przez PWK Końskowola Sp. z o.o. pełnej zdolności operacyjnej.
Od dnia 16.03.2022 roku, planujemy dystrybucję do Państwa wniosków o zawarcie umowy na dostawy wody i/lub odbiór ścieków.
Wnioski te będą dostępne:
💧 na stronie internetowej naszej Gminy, pod adresem:
💧 Biurze Obsługi Klientów Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Końskowola Sp. z o.o. na ul. Pożowskiej 2a.
💧 W Urzędzie Gminy
💧 U Sołtysów (dotyczy tych Sołtysów, którzy wyrazili taką wolę na spotkaniu w dniu 16.03.2022)
Prawidłowe wypełnienie przez Państwa tych wniosków i dostarczenie ich do:
Biuro Obsługi Klienta PWK Końskowola Sp. z o.o., ul. Pożowska 2a, 24-130 Końskowola, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 lub poprzez e-mail: bok@pwk.konskowola.pl, umożliwi nam przygotowanie konkretnych umów pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem, a Państwem.
Ponadto we wnioskach tych, będzie zawarta bardzo ważna informacja dotycząca stanów liczników na dzień: 31 marca 2022 roku. Informacja ta jest o tyle istotna, że na jej podstawie, będziemy w stanie rozliczyć zużycie przez Państwa wody i odbiór ścieków za okres od dnia: 23 września 2021 do dnia: 31 marca 2022 r.