Komunikat dotyczący obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Końskowola

W związku  z powstałym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce w tym rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Końskowola.

W sytuacjach, które nie wymagają stawienia się w urzędzie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz korzystania z elektronicznych form komunikacji.

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do urzędu 81 881 62 01 wraz z numerami wewnętrznymi:

115 – Wójt Gminy

116 – Sekretarz Gminy

112 – Skarbnik Gminy

110 – Referat Budżetu i Finansów

103 – Opłaty za gospodarowanie odpadami, obsługa księgowa

104 – Podatki

124 – Podatki

119  – Referat Organizacyjno-Prawny

118 – Biuro Rady Gminy

115 – Sekretariat

108 – Urząd Stanu Cywilnego

109 – Dowody osobiste

120 – Gospodarka Komunalna i Rolnictwo, Zwrot Podatku Akcyzowego

121 – Gospodarka Komunalna, utrzymanie dróg gminnych

122 – Ochrona Środowiska

122 – Gospodarka Odpadami, Działalność Gospodarcza

125 – Gospodarka Przestrzenna

123 – Inwestycje

128 – Zamówienia Publiczne, Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

a także adresy email: ugkonskowola@post.pl oraz sekretariat@konskowola.info.pl

ePUAP /1utic9n15k/skrytka

 

W obecnej chwili Urząd Gminy Końskowola pracuje w dotychczasowym trybie i w godzinach pracy.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.