Teren inwestycyjny – Młynki 8

Położenie

Nazwa lokalizacji: Młynki 8
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 6,0880 ha (1 działka)
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 60 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: Własność Skarbu Państwa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: P  – przemysł, składy, bazy

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: Tr – 5,1605 ha, Ba – 0,3615 ha, ŁV – 0,5660 ha
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Budynki biurowe i baza Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Tak
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
w części północnej w odległości ok 30 m linia wysokiego napięcia 220 kV oraz ok 150 m gazociąg g-700
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Tak – bliska odległość rzeki Kurówka
Budynki i zabudowania na terenie: 
Tak
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Droga asfaltowa szer. ok 5 m
Autostrada/droga krajowa: Realizowana droga krajowa ekspresowa S-12 w raz z węzłem w odległości ok 5 km od terenu.
Kolej: Puławy – ok. 6 km.
Bocznica kolejowa: Puławy – ok. 5 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Napięcie: średnie napięcie
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy działki: 1 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1m
Dostępna objętość: – 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 1 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

Galeria:

 mlynki-mpzp mlynki-orto