Teren Inwestycyjny – Końskowola 2

Położenie

Nazwa lokalizacji: Końskowola 2
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 1,6346 ha
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Tak (sąsiednie działki do 6,5384 ha) 

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT: 60 PLN/ m2
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy przemysłowej, składów, magazynów, stacje paliw, warsztaty samochodowe, teren zabudowy usługowej

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: Br – 1,6346 ha
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Obiekty poprodukcyjne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: –
Budynki i zabudowania na terenie: 
Tak
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): powiatowa (szer. ok 7 m)
Autostrada/droga krajowa: Ok 4 km
Kolej: Ok 1 km
Bocznica kolejowa: Ok 4 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy działki: 1 m
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 1m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 20 m

Uwagi: Brak

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

 

Galeria:

teren-2-media teren-2-zdjecie-lotnicze