Teren inwestycyjny – Końskowola 11

 

Położenie

Nazwa lokalizacji: Końskowola 11
Miasto/Gmina: Końskowola
Powiat: puławski
Województwo: lubelskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): ok. 70 ha (400 działek)
Kształt działki: prostokąt
Możliwości powiększenia terenu: Tak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN/m2 włączając 23% VAT:
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy przemysłowej, składów, magazynów, teren zabudowy usługowej, stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: IV, V
Różnica poziomów terenu: 0,5 m
Obecne użytkowanie: Rolnicze, nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych:  –
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu:  
Nie 
Przeszkody podziemne:  
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu:  
W części południowej poniżej wyznaczonego obszaru nadziemna linia energetyczna s.n.
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie
Budynki i zabudowania na terenie: 
NIE (budynki są tylko w części zainwestowanej)

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): powiatowa, utwardzona(szer. ok 7 m)
Autostrada/droga krajowa: droga krajowa ekspresowa S-12 w raz z węzłem w bezpośrednim sąsiedztwie. Droga ekspresowa S-17 w odległości ok 3 km
Kolej: stacja kolejowa Puławy – ok.  8 km.
Bocznica kolejowa: stacja kolejowa Puławy – ok. 6 km.
Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Lublin – ok 60 km
Najbliższe miasto wojewódzkie: Lublin – ok 50 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m
Napięcie: s.n.
Dostępna moc: –

Gaz na terenie:  –
Odległość przyłącza od granicy działki: –
Wartość kaloryczna: –
Średnica rury: –
Dostępna objętość: –

Woda na terenie: Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu: 50 m
Dostępna objętość: –

Kanalizacja na terenie: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: 500 m
Dostępna objętość: –

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie

Telefony: Nie
Odległość przyłącza od granicy terenu: Ok 500 m

Uwagi:

Osoba do kontaktu:

Marcin Nowak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel. (81) 88 16 201
e-mail: gp@konskowola.info.pl

 

Galeria:

teren-11-uklad-komunikacyjny teren-11-zdjecie-lotnicze