„Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola”

W miesiącu grudniu br. otrzymaliście Państwo projekt umowy dotyczący udziału w projekcie „Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z powyższym proponuję spotkania z mieszkańcami w celu podpisania umów i ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości wg. poniższego harmonogramu.

Zestawienie przeliczników energii na paliwa dla pomp ciepła.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ugkonskowola@post.pl z dopiskiem ,, Umowa OZE”.

Brak wpłaty I raty na rachunek bankowy wskazany w umowie do 15 stycznia 2018r. będziemy traktować jako rezygnację przez mieszkańca z uczestnictwa w projekcie.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/ Stanisław Gołębiowski