„Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online . Stwórz przyszłość w jakiej chciałbyś żyć! Podnieś swoje kompetencje w zakresie  nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Ty i Twoja instytucja/firma zwiększysz wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju w odpowiedzi na współczesne wyzwania.

Dodatkowo, MŚP zainteresowane udziałem w szkoleniu nie tylko uzyskają wiedzę na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie innowacjami, ale także możliwość uczestnictwa w fazie pilotażowej w ramach projektu ROSIE.

Szkolenie jest bezpłatne i składa się z 10 modułów:

  • Wprowadzenie do projektu ROSIE
  • Wprowadzenie do koncepcji Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI) oraz Koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (RI)
  • Odpowiedzialne Innowacje dla MŚP
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych
  • ROSIE narzędzie samooceny
  • ROSIE pogłębiona ocena
  • Metodologia  UNI/PdR 27:2017
  • Metodologia STIR
  • Metodologia Living Labs
  • Przykłady wdrażania Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI) oraz Odpowiedzialnych Innowacji (RI)Weź udział w szkoleniu (Link aktywny do: 4.10.2018)