Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 2030 r.). Zaktualizowana Strategia proponuje zmianę podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego rozwoju. Określona w Strategii wizja rozwoju oraz cele strategiczne wynikają z rozpoznania realnych i najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.
Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.
W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną.

Projekt Strategii oraz wszelkie aktualne informacje na temat bieżących wydarzeń dostępne będą na niniejszej stronie internetowej.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od dnia 20.10.2020 r. do dnia 10.12.2020 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wskazanej stronie internetowej:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@lubelskie.pl.;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 10.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

źródło: lubelskie.pl