Zaproszenie na spotkanie

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli oraz Wójt Gminy Końskowola zaprasza  przedstawicieli stowarzyszeń z terenu gminy Końskowola na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędy Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a.

Głównym tematem posiedzenia, będzie zapoznanie Państwa z działalnością, powołanej przez Wójta Gminy – Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  w tym z propozycjami  działań na 2018 rok.

Dodatkowo w ramach spotkania zaprezentowana zostanie inicjatywa zorganizowania Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Końskowola.
Przedsięwzięcie to miałoby na celu  wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, promocję działań, ale też omówienie problemów czy barier, z jakimi  borykają  się organizacje pozarządowe.

Gminne forum może być także  formą integracji i współpracy organizacji pozarządowych. Daje możliwość wspólnego organizowania imprez, warsztatów,  szkoleń,  wyjazdów na konferencje, wizyty studyjne  itp.

Inicjatywa ta, bez woli współtworzenia jej i  akceptacji   z Państwa strony nie jest możliwa. Dlatego też chcielibyśmy uzyskać opinie,  co do  celowości i sensu jej  organizacji,  a także poznać państwa propozycje co do ewentualnych form współpracy.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką współpracy w ramach organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Końskowola            Przewodnicząca GRDPP w Końskowoli

inż. Stanisław Gołębiowski          dr Marta Kozak