Zapraszamy do udziału w ankiecie dla potencjalnych wnioskodawców RPO WL 2021-2027

W chwili obecnej na poziomie instytucji unijnych negocjowany jest kształt polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027. Aby móc możliwie najszerzej i najefektywniej wykorzystać środki unijne konieczna jest rzetelna diagnoza potrzeb inwestycyjnych w województwie lubelskim, na podstawie której będzie możliwe przygotowanie „skrojonego na miarę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dlatego też Instytucja Zarządzająca RPO zleciła Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” przeprowadzenie badania, którego celem jest analiza potrzeb i możliwości potencjalnych wnioskodawców RPO WL na lata 2021-2027. Jednym z elementów badania jest ankieta internetowa skierowana do podmiotów zainteresowanych skorzystaniem ze środków unijnych, które dotychczas nie aplikowały o wsparcie w ramach RPO WL 2014-2020. Do podmiotów, które aplikowały lub realizują projekty w ramach RPO WL 2014-2020 w najbliższym czasie skierowane zostaną za pośrednictwem poczty e-mail indywidualne zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu.

Ankieta jest dostępna od 22 lipca do 4 sierpnia 2019 r. pod linkiem https://rpowl-2021-2027.webankieta.pl/

Jeśli zatem myśląc o przyszłych inwestycjach jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia z Funduszy Unijnych w ramach RPO WL, to serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety

żródło: lubelskie.pl