XVIII Święto Róż – relacja

pola różane w gminie KońskowolaChoć historia szkółkarstwa w naszej gminie jest dość długa, to samo święto nie jest tak stare. W tym roku Święto Róż obchodziliśmy po raz 18-sty.

Jak co roku wydarzenie obfitowało w szereg atrakcji, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Pogoda dopisała, a całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Święto Róż to okazja do wspólnej zabawy i integracji między mieszkańcami gminy, ale przede wszystkim szansa na jej promocję. Podczas festynu swoje produkty prezentowali szkółkarze oraz lokalni wytwórcy. Można też było skosztować lokalnych przysmaków z róż.

Święto to także szansa na nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z gminy i okolic, a także z innych części Polski.

Nie bez znaczenia jest także fakt kultywowania lokalnej tradycji, która sięga daleko wstecz i wiąże się z osobą Izabeli Czartoryskiej. Choć samo święto jest nieco młodsze, z roku na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców gminy i okolic, ale także wśród rodaków z innych części kraju, którzy często przyjeżdżają z odległych zakątków aby wziąć w nim udział.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.