Wspieramy Mamy

Wójt Gminy Końskowola zaprasza do udziału w projekcie pt „ WSPIERAMY MAMY ”.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech w tym przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

W ramach projektu w budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynie został utworzony żłobek dla dzieci do lat trzech. Rodzic biorący udział w projekcie nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka.

Formularz zgłoszenia i regulamin projektu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Końskowoli pod adresem:

FORMULARZ REKRUTACYJNY Z ZAŁĄCZNIKAMI.

REGULAMIN PROJEKTU

oraz w Biurze projektu ul. Zielona 19, 24 – 100 Puławy.

Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze projektu ul. Zielona 19, 24 – 100 Puławy.

Szczegółowe informacje o projekcie pod nr tel. 81 886 82 10 lub 694 639 218