Wręczono 38. umów w ramach RPO WL na lata 2014-2020

W piątek, 9 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 38. umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Umowy dotyczyły Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa. Łączna kwota przyznanego dofinansowania ze środków UE w tym konkursie wyniosła blisko 84 mln zł.

W spotkaniu z Beneficjentami uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Anna Brzyska.

– Gospodarka wodno-ściekowa to ważny element ochrony środowiska i powinna być istotnym punktem w działalności każdego samorządu. Państwa obecność tutaj świadczy, że to rozumiecie. Jestem pewien, że dobrze spożytkujecie te pieniądze. – zapewniał marszałek Jarosław Stawiarski.

To były bardzo dobrze napisane wnioski przekonywał z kolei przewodniczący sejmiku Michał Mulawa.

Wiemy, że tego typu inwestycje i projekty cieszą się dużym zainteresowaniem samorządów, dlatego pracujemy nad tym, żeby pieniądze na ten cel znalazły się także w nowej perspektywie finansowej.dodał Michał Mulawa.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisały 33 gminy i 5 przedsiębiorstw. W ramach konkursu wsparcie otrzymały projekty polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dofinansowane projekty przewidują:

–  wybudowanie ponad 28 km sieci wodociągowej,

– przebudowanie blisko 18 km sieci wodociągowej,

– wyremontowanie ponad 50 km sieci wodociągowej,

– wybudowanie ponad 26 km sieci kanalizacyjnej,

– remont i rozbudowę 9 oczyszczalni ścieków,

– remont, rozbudowę i budowę 25 stacji uzdatniania wody.

źródło: lubelskie.pl