Więcej dotacji na przedsiębiorczość

Walne Zebranie Członków (WZC) Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, które odbyło się 14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, dotyczyło przede wszystkim przyjęcia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności organizacji za 2018 r. oraz wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania przedstawione przez prezesa. Przyjęty został także plan pracy organizacji i plan finansowy na br.

Wprowadzone do LSR zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych w kwocie 990 tys. zł na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Pochodzą one z tzw. premii dla LGD za osiągnięcie wysokich wskaźników wdrażania LSR za okres od 2016 r. do końca 2018 r. Dzięki tym środkom będzie 16 dotacji (po 60 tys. zł) więcej na projekty polegające na uruchomieniu nowych działalności gospodarczych w naszym subregionie. Zmiany wejdą w życie po zawarciu aneksu do umowy ramowej w/s wdrażania LSR z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Pod koniec trzeciego kwartału br. ogłosimy kolejne nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej i rozwój firm.

Dokumenty przyjęte przez WZC zamieszczamy poniżej.

LGD Zielony Pierścień