Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz z parkingiem)

Bardzo miło nam Państwa poinformować że złożony przez Gminę Końskowola wniosek o dofinansowanie pod nazwą  „Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz z parkingiem)” uzyskał dofinansowanie  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu 5 375 028,27 zł

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez rewitalizację obszarów problemowych gminy Końskowola, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Zakres realizacji projektu obejmuje uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz z parkingiem), w tym: wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, uporządkowanie zieleni (nasadzenie drzew w formie szpalerów), przebudowa przyległych dróg publicznych, przebudowa ciągów dla pieszych, budowa zatok postojowych oraz  budowę płyty rynku. W ramach rekultywacji obszaru przewiduje się także zagospodarowanie terenu przy budynku za pomocą elementów małej architektury tj.: budowa fontanny, budowa placu zabaw, montaż oświetlenia.