Szukamy najlepszych „Rolników Lubelszczyzny”

Trwa siódma edycja konkursu „Rolnik Lubelszczyzny”, organizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski, Targi Lublin i Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych agrogospodarzy, którzy w Lubelskiem mieszkają i prowadzą działalność. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w aż czterech kategoriach konkursowych! Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do 6 lipca!

Kogo poszukujemy? Hodowców zwierząt, a także plantatorów, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia będą też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych: produkcja zwierzęca i (oddzielnie) roślinna, ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych), a w tym roku także rolnictwo ekologiczne. Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w regulaminie konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów oraz branżowych ekspertów. Jej członkowie będą też wizytować zgłoszone gospodarstwa, które przeszły weryfikację formalną. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali 6 października w ramach Targów Sadowniczych Best Berries w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A. w Lublinie. Będą tu na nich czekać statuetki i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować i przesyłać zgłoszenia różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 6 lipca (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2018”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL: nr tel. (81) 47 81 326 oraz 44 16 802 oraz 44 16 568, e-mail: dris@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA