Szkolenie: jak otrzymać dotację na założenie firmy?

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza na szkolenie w sprawie przygotowania wniosku i biznes planu na wsparcie na start-up.

Szkolenie o tej samej tematyce odbędzie się w dwu terminach:

30 stycznia br. (wtorek) w godz. 9.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie (ul. Kilińskiego 2),

– oraz 13 lutego br. (wtorek) w godz. 9.00 – 15.00 w Biurze LGD w Kośminie (dworek Kossaków).

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy:

– są osobami pełnoletnimi,

– chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej (start-up) z inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– i nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców wyżej wymienionych gmin w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej i wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu najpóźniej 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem zajęć. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail. Dla osób, które zgłoszą się w podanym wyżej czasie, przygotujemy pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej.

Na stronie do pobrania program szkolenia:

http://www.zielonypierscien.eu/