Szkolenie dla przedsiębiorców – jak uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

LGD Zielony PierścieńJeśli jesteś przedsiębiorcą działającym na terenie jednej z gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn możesz ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój swojej firmy i tworzenie nowych miejsc pracy z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Szkolenia organizuje Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. Szkolenie pod nazwą Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” odbędzie się w dniach 18 i 20 października.

Szkolenie jest bezpłatne i adresowane jest do osób prowadzących mikro oraz małe przedsiębiorstwa.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz-zgloszeniowy i przesłać go na adres:
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn lub faksem pod numer (81) 501 61 40 lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia) lgd@zielonypierscien.eu, w terminie do 14 października 2016 r. 

Uczestnicy, którzy w tym terminie prześlą zgłoszenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji papierowej.

W razie pytań należy kontaktować się z:

Aneta Sosik – Kierszniewska, tel. 81 501 61 40
Beata Antoniak, tel. 81 501 61 40.

Źródło:http://www.zielonypierscien.eu/