Szkolenia: granty na inicjatywy lokalne

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na szkolenia w sprawie przygotowania wniosków na małe granty.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

29 MAJA 2018 r. (WTOREK) g. 9.00 – 14.00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, al. Lipowa 6 w Nałęczowie.

5 CZERWCA 2018 r. (WTOREK) g. 9.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie, ul. Kilińskiego 2 w Kurowie.

– 8 CZERWCA 2018 r. (PIĄTEK) g. 9.00 – 14.00 w siedzibie LGD w Kośminie, Kośmin 7.

– 12 CZERWCA 2018 r. (WTOREK) g. 9.00 – 14.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Puławach, ul. Centralna 9, Puławy.

 

Szkolenia są adresowane do mieszkańców, a w szczególności do organizacji pozarządowych, kościołów, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych).

 

Pomoc finansową w postaci grantów w wysokości od 5.000 zł do 15.000 zł będzie można otrzymać na projekty, które będą dotyczyć inicjatyw wspierających lokalną integrację społeczną oraz włączenie społeczne grup zmarginalizowanych (w tym seniorów). Poziom wsparcie może wynosić nawet do 97%.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane szkoleniem o zgłaszanie się (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) do Biura LGD najpóźniej 2 dni robocze przed wybranym terminem szkolenia. Prosimy o podanie wybranego terminu i miejsca szkolenia, imienia i nazwiska oraz telefon kontaktowy uczestnika. Zapraszamy.

LGD Zielony Pierścień

Pobierz pliki