Stypendia sportowe

Wójt Gminy Końskowola informuje, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego upływa 31 stycznia 2018 roku.

Osoby spełniające warunki określone w uchwale mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a.

 

Informacja Wójta Gminy Końskowola w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. >>>

Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. >>>

Formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego. >>>