Spotkanie wytwórców i promotorów lokalnych

LGD Zielony Pierścień„Plany i propozycje przedsięwzięć Lokalnej Grupy Działania ‘Zielony Pierścień’ na lata 2017 – 2023 dotyczące rozwoju przedsiębiorczości związanej z produktami lokalnymi i tradycyjnymi” to temat spotkania, w którym udział wezmą producenci i twórcy produktów lokalnych i tradycyjnych z obszaru LGD.

Spotkanie odbędzie się w piątek 21 października, w dworku Kossaków w Kośminie.

W programie spotkania przewidziano m.in. podsumowanie dotychczasowych imprez promujących produkty lokalne organizowane przez LGD, z uwzględnieniem aspektów pozytywnych i negatywnych, informacje na temat projektu własnego LGD w związku z organizacją w latach 2017-2018 kiermaszów produktu lokalnego i warsztatów rękodzielniczych, a także w sprawie opracowania i druku przez LGD  dwóch wydawnictw w 20-18-2019 (jedno prezentujące wzory tradycyjnego rękodzieła, a drugie – katalog z lokalnymi i tradycyjnymi produktami).

Spora część spotkania poświęcona będzie omówieniu zakresu rzeczowego planowanego projektu współpracy na lata 2017-2018 z LGD „Dolina Karpia” i LGD „Dolina Baryczy”, dotyczącego budowania marki lokalnej.

Uczestnicy spotkania poznają również założenia nowego regulaminu certyfikacji produktów lokalnych, który wprowadzony zostanie w 2017 roku oraz informacje na temat otrzymania finansowego wsparcia Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2021 na przedsiębiorczość związaną z produktami lokalnymi i tradycyjnymi.

Spotkanie zakończy panel dyskusyjny. W przerwie będzie również okazja do skosztowania lokalnych wyrobów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału telefonicznie (81 501 61 40) lub mailowo na adres:  lgd@zielonypierscien.eu, w terminie do 18 października br.

źródło:http://www.zielonypierscien.eu/