Spotkania informacyjno-aktywizujące promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w woj. Lubelskim.

lodr_konskowola_logoLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na cykl spotkań informacyjno-aktywizujących, promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w woj. Lubelskim. Spotkania odbywać się będą w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zagadnieniami innowacji w rolnictwie oraz możliwościami praktycznego zastosowania przedstawionych rozwiązań, a także nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami, w szczególności między rolnikami, organizacjami i doradcami rolniczymi, przedstawicielami nauki, instytucjami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami z sektora rolno spożywczego.

Zdobyta przez uczestników wiedza może być w przyszłości wykorzystana do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w produkcji i usługach. Spotkania będą okazją do zapoznania się z możliwymi do realizacji projektami umożliwiającymi transfer wiedzy i innowacji z nauki do praktyki.

Harmonogram spotkań:

23 listopad  br. Urząd Gminy Kąkolewnica – tematyka: produkcja zwierzęca

24 listopad br. Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli – tematyka: produkcja roślinna

25 listopad br. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim – tematyka: produkcja sadownicza

25 listopad br. Czesławice, siedziba Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice – tematyka: przetwórstwo rolno-spożywcze

1 grudzień br. Urząd Miejski w Rykach: tematyka: odnawialne źródła energii

Szczegółowe programy można pobrać klikając na nazwę wybranego spotkania

Początek spotkań o godzinie 9:30. W każdym spotkaniu może uczestniczyć 30 osób. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Małgorzata Seroka – tel. 603 555 418, mseroka@lodr.konskowola.pl

Małgorzata Łagowska – tel. 697 308 333, mlagowska@lodr.konskowola.pl

tel. 81 889 06 15 oraz Zespoły Doradztwa Rolniczego w powiatach, na terenie których odbywają się szkolenia.

źródło: www.wodr.konskowola.pl