Seminarium „ Nowe działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności Premie dla młodych rolników”

SPROW 2014-2020eminarium odbędzie się w czwartek, 30 lipca, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, przy al. Królewskiej 19.

Program:

10:00 – Rozpoczęcie seminarium, gości powita Jan Szpyra – Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Puławach

10:15 – Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 – prezentacja pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Puławach – Beaty Kacprzyńskiej (starszy specjalista) i Natalii Wrótniak (inspektor)

10:40 – Fundusze Europejskie 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich – wykład Karoliny Matras – Kierownika Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

11:20 – PROW 2014-2020 – prezentacja Danuty Sobich – Kierownika Działu Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich i Projektów LODR w Końskowoli

11:40 – Panel dyskusyjny, zakończenie seminarium

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Puławskiego

————————————————————————————————————-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Premie dla młodych rolników to jeden z instrumentów finansowego wsparcia, którego celem jest pomoc w rozwoju gospodarstw rolnych.

Więcej informacji o programie na stronie www.minrol.gov.pl