Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Zdobądź finansowanie dla własnego biznesu!

Od 01.03.2023 r. w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wzrasta do kwoty 134 669,80 zł.

Program skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy.

Oprocentowanie:
0,68 % w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
1,7 % w skali roku dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja: do 12 miesięcy.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Pożyczki udzielane są na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Więcej informacji na stronie Lubelska Fundacja Rozwoju