Ruszył nabór do projektu “Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim”

Od dnia 27 stycznia 2020 r. można składać dokumenty w ramach naboru jednostek samorządu terytorialnego (JST) do udziału w projekcie “Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim”.

 

Idea projektu

Idea projektu koncentruje się na jednym z kluczowych obszarów aktywności samorządu dbającego o lokalny rozwój gospodarczy, jakim jest promocja gospodarcza gminy/powiatu. Stad też, celem projektu jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin/miast/starostwach powiatowych zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Urzędy w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie powinny zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie samorządu.

 

Zakres merytoryczny projektu obejmuje całość działań leżących w kompetencji gminy jakie mają wpływ na obsługę obecnych oraz pozyskiwanie nowych przedsiębiorców skłonnych zainwestować w nowe przedsięwzięcia gospodarcze w gminie. Uwzględniony jest zatem element doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników gminy jak i standardy pracy obowiązujące w urzędzie uwzględniające szereg czynników mających wpływ na współpracę z przedsiębiorcą (relacje A2B). Kluczowym elementem jest opis oferty inwestycyjnej dostępnej na stronie www gminy/powiatu rozumianej nie tylko jako opis oferty lokalizacyjnej (nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone do zbycia), ale także szerszy opis czynników mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie (np. dostępna infrastruktura techniczna i społeczna, rynek pracy, opłaty i podatki lokalne, zwolnienia, kooperanci etc.). Samorządy, które wdrożą standardy obsługi inwestora bedą uprawnione do uzyskania certyfikatu wystawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administaracji i Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projektu.

Grupą docelową projektu w województwie lubelskim jest 100 JST. Rekrutacja do projektu rozpoczyna sie 27 stycznia 2020 r., o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność  zgłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące naboru do projektu wraz z regulaminem projektu i formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej http://invest.lubelskie.pl/pl/standardy-obslugi-inwestora-w-wojewodztwie-lubelskim

źródło: lubelskie.pl