Ruszył konkurs Eko Odkrywcy 5

Opracuj autorski projekt badawczy.
Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce.

Co powinno znaleźć się w opisie projektu?
– Nazwa projektu
– Opis planowanych celów, działań i form pracy
– Opis uczestników projektu
– Budżet i harmonogram projektu.

Jak wziąć udział w konkursie
Skorzystaj z i zarejestruj projekt z kompletem informacji i załączników. Na jeden adres mailowy użyty przy rejestracji możesz zgłosić do konkursu jeden projekt. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 04.09 do 13.11.2017 r.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW. ETAP I (OD 13.11 DO 03.12.2017r.)
Wyłonienie 16 Projektów finałowych przez Komisję Konkursową, spośród wszystkich dopuszczonych do Konkursu Projektów.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW. ETAP II (OD 04.12 DO 17.12.2017r.)
Wyłonienie spośród Projektów finałowych 3 Laureatów na podstawie głosowania internautów w Serwisie.

Nagrody pierwszego stopnia
Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie do “Wyprawy Badawczej” lub aranżację “Zielonej Klasy” oraz dofinansowanie na realizację projektu w wysokości do 5000 złotych.

Nagrody drugiego stopnia
– Trzy z finałowych projektów otrzymają nagrodę drugiego stopnia w postaci dofinansowania na realizację projektu badawczego w wysokości 5000zł
– Opiekunowie projektów, które zwyciężą w konkursie otrzymają dodatkowo 2-letni zapas płynu do prania Persil oraz zaświadczenie zawodowe
– Jeden wyróżniony przez Jury projekt zostanie nagrodzony dodatkowym dofinansowaniem na realizację projektu badawczego w wysokości 5000zł

Dodatkowe informacje na stronie www
http://www.ekoodkrywcy.pl/