Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 8.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wykonawcy będą realizować prace do końca czerwca br. Jest to ostatni nabór w ramach projektu.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Końskowola oraz na stronie http://azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

O zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

 

Załączniki