Rodzina 500+ – ważne informacje dla mieszkańców gminy

rodzina 500+Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną nie zostało jeszcze wydane przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej rozporządzenie wykonawcze do ustawy, które ma określać wzory wniosków oraz załączników do nich.

Niezwłocznie po wydaniu tego rozporządzenia, formularze wniosków i załączników do nich zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli – do pobrania (www.konskowola.naszops.pl). Formularze będą też dostępne w siedzibie OPS.

W Gminie Końskowola świadczenia wychowawcze będzie przyznawał oraz wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pożowska 3a, tel. 81/881 69 09. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu, tak, aby można było sprawnie obsłużyć wszystkich wnioskodawców.

Uwaga:

– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

– OPS wydaje decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., OPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

 W związku  z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Końskowola o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 30 czerwca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.   

 Odpowiedzi na typowe pytania znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/