Remont zabytkowego Ratusza w Końskowoli

Od kilku miesięcy w centrum Końskowoli, w obrębie rynku prowadzone są intensywnie prace budowlane przy obiekcie zabytkowego Ratusza a także w jego otoczeniu. W ramach inwestycji pn. „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”, na którą Gmina Końskowola uzyskała 85% dofinansowania w kwocie 3 556 765,75 zł ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zakładane jest wykonanie kompleksowej renowacji dawnego budynku Ratusza z przywróceniem mu historycznej bryły. Poniżej zamieszczamy wizualizacje i szkice przedstawiające wygląd Ratusza i jego otoczenia po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, co powinno nastąpić w połowie 2019 roku.